Teollisuusuutisia

Mihin CNC-koneistus on hyödyllistä?

2019-12-27
CNC-työstö tarkoittaa koneistamista CNC-työstötyökaluilla. CNC-koneistusindeksiohjatut työstökoneet ohjelmoidaan ja ohjataan CNC-työstökielellä, yleensä G-koodilla. NC-koneistus G -koodikieli kertoo NC-työstökoneelle, mitkä Cartesian-koordinaatit ovat käytössä, ja ohjaa työkalun syöttönopeutta ja kara-nopeutta sekä toimintoja, kuten työkalumuuntajia ja jäähdytysnesteita.

CNC-koneistustiedoilla on suuria etuja manuaaliseen koneistukseen nähden. Esimerkiksi CNC-koneistuksella valmistetut osat ovat erittäin tarkkoja ja toistettavia; CNC-työstö voi tuottaa osia, joiden muoto on monimutkainen ja joita ei voida suorittaa käsikäsittelyllä. NC-työstöteknologiaa on nyt edistetty laajasti. Suurimmalla osalla koneistustyöpajoista on NC-työstömahdollisuuksia. Yleisimmät NC-työstömenetelmät tyypillisissä työstöpajoissa ovat CNC-jyrsintä, CNC-sorvaus ja CNC EDM -langan leikkaus.